Ailelerin Çocuklarının Başarısı Üzerindeki Etkisi

Aile bir canlı iskeleti gibidir buna bağlı kalarak bir canlı iskeletini düşünelim, canlı iskeleti; bir bütün halinde uyumlu bir şekilde hareket ettiğini görürüz bu doğrultuda aileyi de her zaman uyumlu ve bir bütün halinde tutabilmek en sağlıklısıdır. Ancak ailenin yapısı gereği, kişisel görüş …