Üstün Zekalılar Mentörlüğü

Zeka Nedir?

Akıl yürütme, analiz yapma, düşünme, yorumlama ve edindiği bilgiyi kullanarak yeni bir şeyler üretme becerisidir.
Zekanın doğuştan var olduğunu ve zaman içerisinde ilgi duyulan alana yoğunlaşılarak ve çalışarak geliştirilebileceğini ortaya koyuyor.
Gardner zekanın tek bir faktörle açıklanamayacağını vurgulayarak sekiz zeka türünün olduğunu savunmaktadır. Bunlar: mantıksal - matematiksel zeka, sözel - dilsel, bedensel - kinestetik, görsel - uzamsal, müziksel - ritmik, sosyal ve doğacı zekadır. Varoluşsal zeka araştırılmaktadır.

Üstün Zekalı Çocukların Yaşadığı Problemler

Üstün zekalı çocukların okulda ve sosyal hayatta yaşadığı problemlerin genellikle psikolojik sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda olduğu gözlemlenmiştir. Problemleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Zeka düzeyi arttıkça üstün zekalı çocuklarla akranları arasındaki farklılıklar da artmaktadır.
 • Sosyal duyarlılıklarının artması sonucunda bazen sosyal hayattan kopabilirler.
 • Duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri ortamı bulamayınca yalnızlık duygusu yaşarlar.
 • Mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduklarından bazen risk almak istemezler. Yalnız başarılı oldukları alanlara yönelebilirler. Bu durum çocukların güçlü ve güçsüz yönlerini keşfetmelerini engelleyebileceği gibi zayıf olduğu alanlarda özgüven eksikliğine sebep olabilmektedir.

Üstün Parlak Zekalı Çocuk Sahibi Ailelere Öneriler

 • Alanında uzman kişilerle görüşerek destek almalı  
 • Öğretmenleri ile pozitif ilişkiler kurmalı                       
 • Aile, çocuğu çok yönlü yetiştirmeli 
 • Anne babalar kendilerini iyi yetiştirmeli.        
 • Hayatla barışık problem çözmede başarılı ve evrensel değerlere karşı hassasiyet gösteren ailenin çocuğu anne babayı model alarak yetişecektir.
   
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?