Evlilikte Uyum Sorunları

Evlilikte uyum, farklı kişiliklerdeki eşlerin mutluluğa ve evlilikle ilgili ortak hedeflerine ulaşmak için birbirlerini tamamlaması olarak tanımlanmaktadır. Uyumlu bir evlilikte, eşlerin yaşantılarını planlamaları ve beraberliklerini uyum, paylaşım, görev ve sorumluluklarını kabullenerek korumaları önemlidir. Mutlu bir evliliğin sağlanabilmesi için çiftler arasında; iletişim, değer ve amaçlar, evle ilgili işlerde görev paylaşımı, akraba ilişkileri, boş zamanların değerlendirilme biçimi, maddi ve sosyal konularda ortak bir karar verilmeli ve bu konularda eşler uyum göstermelidir. Bu alanlarda uyum sağlayamayan eşler arasında anlaşmazlıklardan dolayı yıkım ve boşanmaların meydana gelme ihtimali daha yüksektir.

Evlilikte etkili bir iletişim evlilikte doyumu ve mutluluğu olumlu yönde etkileyecektir. İletişim ilişkilerde birçok sorunla bağlantılı olduğu gibi sorunların çözümünde de çok önemli bir yere sahiptir. Eşlerin ilişkide yaşadıkları sıkıntılar aslında görünen sorunun kaynağından çok, o sorunla nasıl baş ettikleri ve sorunu birbirleriyle nasıl paylaştıkları ile bağlantılıdır. Bu da etkili ve doğru bir iletişimle sağlanacaktır. Yapılan araştırmalar etkili ve açık iletişim kuran çiftlerin daha mutlu bir ilişkiye sahip olduklarını göstermektedir.

Evlilik uyumunda önemli olan diğer konu ise eşlerin değer ve amaçları olduğu bilinmektedir. Hayat felsefeleri birbirinden tamamen zıt olan bireylerin evliliği durumunda hem ekonomik hem sosyal alanlarda anlaşmakta ve uyum sağlamakta zorluk çekme olasılıklarının yüksek olduğu bilinmektedir.

Eşler evliliklerini ve ailelerini ilgilendiren tüm konularla ilgili karar verme sürecinde birlikte yer alır ve anlaşmaya varabilirlerse evlilik doyumları daha yüksek olacaktır. Evlilikte uyumu inceleyen araştırmalar incelendiğinde, evlilikle ilgili her türlü işin paylaşıldığı ailelerde ve cinsel uyumun sağlandığı ilişkilerde evlilik tatmininin diğer ailelerden daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Buna ek olarak, eşlerden her birinin iyi bir ilişki sürdürebilme becerileri ve sorun çözme becerileri de evlilik uyumunda önemlidir.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?