Gelişim Tarama Testleri

DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri

Psikolojide ki rahatsızlıkların  büyük bir kısmının çocukluk döneminde ki sorunlardan kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Özellikle 0-6 yaş dilimi kritik yaş olarak nitelendirilmişt ir. Bu dönemde en yaygın olarak kullanılan test Denver Gelişim Tarama Testi dir. Uzmanlar bir çok araştırmada bu testi kullanmaktalar. Nörolojide, psikiyatride ve psikolojide bu test çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Denver Gelişim Tarama Testi 4 ana gelişim alanı hakkında bize ayrıntılı bilgi vermektedir.

Çocuğun içinde bulunduğu gelişim evresinin farkında olmak, bu dönemlerin özelliklerini bilmek ve çocuğa ona göre davranmak, çocukların sağlıklı gelişim içinde olup olmadıklarını takip etmek ebeveynlere sağlıklı iletişim için fayda sağlayacaktır.

Dil gelişimi: Dil gelişimi ile zeka arasında çok sıkı bir ilişki olduğu uzmanlar tarafında sıklıkla söylenmektedir. Dil gelişimin temellerinin atıldığı ve konuşmanın en hızlı geliştiği dönemdir çocukluk.

Kişisel Sosyal gelişim: Kişisel sosyal gelişim özellikle  çocuğun kendini ifade etmesi ve toplum içerisinde kendi kimliğini ve kişiliğini uygun bir şekilde ortaya koyması olarak tanımlanmaktadır. Okul öncesi dönemde çocuğun yabancı ortama( ana okuluna) girdiğinde çok farklı sorunlar yaşamaktadır. ve aileler hemen telaşa kapılmaktalar. Fakat şu bilinmelidir ki bu sorun bir sonuçtur. Bunun tohumları daha önceleri atılmıştır. İşte Denver II bu tür sorunların tespitinde önleyicilik fonksiyonunu üstlenmektedir.

İnce-Kaba motor gelişim: Öz bakım becerileri dediğimiz ve fiziksel beceriler dediğimiz yetenekleri kapsamaktadır. çocuğun yürümesi, tutması, koşması, merdiven çıkmasına, yemek yemesi, tuvaletini yapması, üstünü giyinmesi vb. yetenekleri kazanıp kazanmadığını ölçmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Envanteri
Test, ilköğretime başlayacak çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE
0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesini amaçlayan test, çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgi verir.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?