Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Artikülasyon bozuklukları, her yaştan insanlar arasında ortaya çıkabilen motorik hatalardır fakat artikülatörleri düzgün gelişmemiş çocuklarda daha yaygın olarak görülür.

Fonetik seviye, ünlüleri ve ünsüzleri (sesleri) üretmenin motor eylemidir, böylece dilimizi konuşmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm seslerin bir envanterine sahip olmuş oluruz.

Artikülasyon Ve Fonolojik

Bir artikülasyon bozukluğu ile bir fonolojik bozukluk arasındaki farkı ayırt etmedeki zorluk, her ikisinin de ses bozukluğu olmalarıdır, bu yüzden çoğu zaman bir arada görülmeleri ve olmaları gerektiği gibi ayrılmamalarıdır. Her bir bozukluğu ayrı ayrı anlamak ve bunların türetilmesi önemlidir. Bir artikülasyon bozukluğu, sesleri motorik olarak üretme kabiliyetindeki bir eksiklik veya iki artikülatörün kronolojik yaşla tutarlı olmayan izolasyon, hece, cümle, paragraf veya konuşma konuşmasında sesi üretmek için bir araya gelmesindeki zorluktur.

Artikülasyon hataları, motor tabanlı hatalar olarak kabul edilmektedir. Bir artikülasyon zorluğu, herhangi bir model veya türetilebilir kural olmadan tek veya birkaç ses üretmedeki zorluk olarak tanımlanabilir. Artikülasyon hataları; yer değiştirme, çıkarma, ekleme ve bozulma olarak tanımlanmaktadır. Tüm ses yer değiştirmeleri ve çıkarmaları konuşma hatası değildir. Lehçe ve aksanın dikkate alınması da oldukça önemlidir. Yer değiştirme, bir çocuğun bir sesi başka bir sesle (vamba / lamba) değiştirmesidir. Bozulma hatası, bir çocuğun doğru bir şekilde ses çıkarmadığında yaptığı hatadır (frontal lisp / s).

Fonolojik Süreçler

Fonolojik süreç bozukluğu, anlaşılabilirliği de etkileyen ses sisteminin basitleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Fonolojik süreçlerde problemleri olan bireyler fonolojik bir sistem elde etmede zorluk çekerler. Artikülasyon hataları gibi seslerin motor üretiminde zorunlu olarak değil, beyindeki ve çıktıdaki ses kalıplarını düzenlemeyi içerir. Fonolojik bir süreç, yetişkin konuşma sisteminin modelli bir modifikasyonudur.

Örneğin, arka tarafta yukarı hareket eden dilin ürettiği / k / ve / g / geri seslerinin, gelen dil tarafından yapılan ön sesler / t / ve / d / ile değiştirilmesidir. ön tarafta (tat / kat, del / gel, vb.). Bu tipik olarak konuşması anlaşılmaz olan küçük çocuklarda görülür, ancak anaokulu düzeyinde normal gelişim gösteren çocuklarda da görülebilmektedir. 

Her iki durum da çocuğu yazma ve okuma bozuklukları için riske atabilir.
 Seslerin edinilmesinin çocuktan çocuğa değiştiğini unutmayın, bu nedenle bazı sesler için geniş bir aralık vardır. Anaokulunun başında bir çocuk / k / veya / g / seslerine sahip değilse, başka ses hatası yoksa, büyük olasılıkla doğal olarak gelişecektir. Derhal sevk gerektiren, ifade için aşağıdaki uyarı işaretlerinden bazılarına dikkat etmelisiniz:

Fonolojik veya fonemik seviye, konuşma seslerini üretilecek ses kalıplarına göre düzenleyen beyin çalışmasıdır. Konuştuğumuzda bir anlam ifade edebilmemiz için seslerin birbiriyle kontrast oluşturması veya birbirinden farklı olması gerekir.

Artikülasyon (fonetik) bozukluğu, fonetik seviyesini etkileyen bir konuşma sesi bozukluğudur. Çocuk belirli ünsüzleri ve ünlüleri söylemekte güçlük çeker. Bunun nedeni bilinmeyebilir (örneğin kas fonksiyonu ile ilgili ciddi sorunları olmayan fonksiyonel konuşma bozukluğu olan çocuklar); veya nedeni biliniyor olabilir (örneğin, kas fonksiyonu ile ilgili ciddi problemleri olan dizartrili çocuklar).

Artikülasyon ve Fonolojik bozukluk arasındaki fark; Bir artikülasyon bozukluğu, çocuğun fonetik / motorik seviyedeki zorluğudur. Bireysel konuşma seslerini çıkarmada sorun yaşarlar. Fonolojik bir bozukluk, bir çocuğun fonemik seviyesindeki (beynindeki) zorluktur. Bu "fonemik seviye" bazen "dil seviyesi" veya "bilişsel seviye" olarak adlandırılmaktadır.
 

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?