Aile bir canlı iskeleti gibidir buna bağlı kalarak bir canlı iskeletini düşünelim, canlı iskeleti; bir bütün halinde uyumlu bir şekilde hareket ettiğini görürüz bu doğrultuda aileyi de her zaman uyumlu ve bir bütün halinde tutabilmek en sağlıklısıdır. Ancak ailenin yapısı gereği, kişisel görüş ayrılıkları, gün içerisinde yaşanan olaylar(daha da arttırılabilir…) Aile içerisinde parçalanmalara sebebiyet verebilir. Bu doğrultuda belki en zarar gören organ çocuklarımız ve onların eğitim hayatları olacaktır. Bu doğrultuda detaylı yapmaya çalıştığım araştırmamı veri tabanları ile inceleyebilir sonuç ve önerilerimi aşağıdaki yazımdan okuyabilirsiniz.

Öğrencilerin okul başarıları üzerinde aile faktörünün etkisini konu alan bir araştırmam da şu sonuçları elde etmiştim:

  1. Çocuğun kişilik gelişiminde olduğu kadar okul başarısında da aile en önemli etkenlerden birisidir. Sağlıklı bir aile ortamında yetişmeyen, ailesiyle sorunlu olan öğrencilerin okul başarıları, sağlıklı bir ailede yetişen öğrencilerin okul başarısından oldukça düşüktür.
  2. Öğrenciler, davranışlarını ve başarılarını etkileyen en önemli aile sorunları olarak şunları zikretmişlerdir: Anne-babanın kendileriyle yeterli iletişim kuramaması, güçlerinin üzerinde beklentilerin olması, başkalarıyla kıyaslanma, ilgisizlik, eşler arası tartışma ve kavgalar, huzursuz aile ortamı, boşanma, aile bireylerinden birinin ölümü, hastalıklar, fakirlik, uygun çalışma ortamlarının bulunmayışı vb.
  3. Öğrenci başarısızlığında, ailenin çocuğa karşı ilgisizliği ve eğitimin önemini kavrayamamış olmanın etkisi büyüktür. Son yıllardaki nispi bilinçlenme ve ilerlemeye rağmen henüz aileler okullardaki eğitim sürecinin etkili bir unsuru haline gelememiştir
  4. Öğrencinin önceki eğitim basamaklarındaki başarısızlığı sonraki eğitim basamaklarını etkilemektedir.

Bu tespitler ışığında şu öneriler yapılabilir:

  1. Aile kurmak ve çocuk yetiştirmek ciddi ve sorumluluk gerektiren bir iştir. Hiçbir çocuk anne-babasını kendisi seçmiyor. Ancak anne-baba çocuk sahibi olmayı kendileri tercih etmektedirler. Bu nedenle eşler hem birbirlerine hem de çocuklarına karşı sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar. Bu amaçla anne-baba eğitimi programlarına ve etkinliklerine ağırlık verilmelidir.[1]
  2. Anne-babalar öncelikle çocuklarını anlamada ve onları yönlendirmede başarılı olabilmek için çocuk ve genç psikolojisini iyi bilmelidirler. Çocuklarının kapasitesini, ilgilerini, sorunlarını bilerek gerçekçi beklentiler içerisinde olmalıdırlar.
  3. Ailede yaşanan her sorun çocuğun sadece okul başarısını değil, onun psikolojisini, fizyolojisini, duygu dünyasını da mahvetmektedir. Bu nedenle aileler çocuklar üzerinde yaptıkları tahribatlar konusunda bilimsel verilerle destekli olarak bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir.
  4. Öğrenci başarısızlığının en önemli nedenlerinden birisi de ailelerin okula karşı ilgisizliğidir. Veli –okul ilişkilerini geliştirebilmek için, klasik ve işlevsel olmayan veli toplantıları yerine daha bilimsel ve işlevsel uygulamaların yürütülmesi gereklidir.
  5. Öğretim programları binişik bir yapıda olduğundan önceki öğrenmeler, sonraki öğrenmelerin temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle ilköğretim basamağında yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenci büyük olasılıkla orta öğretimde de yeterli başarıyı gösteremeyecektir. Bu nedenle çocukların eğitim süreçlerine okul öncesinden itibaren itina gösterilmelidir.

Psk. Dan./Aile Danışmanı
Barış KIRNAP

 


[1] Bk. Mehmet Zeki Aydın, ‚Aile Okulu Programı‛,
​http://www.mehmetzekiaydin.com/konferans-ve-seminerler/161

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?